Websphere Application Server

IBM Websphere Application Server (WAS) är en av världens mest spridda Java EE plattformar. Mike Henry har jobbat med alla versioner av WAS sedan det kom i slutet av 1990-talet.

Vi tar hand om specifikation, konstruktion och bygge av plattformen i era servrar, tar hand om den dagliga driften och skötseln av produktions- och test-miljöer samt bistår era arkitekter och utvecklare med det stöd de behöver för att konstruera Java EE applikationer som är effektiva och använder plattform och infrastruktur på rätt sätt. Allt för att ni ska få ut mesta möjliga av er investering, vare sig det är på Windows, AIX, Linux eller Solaris.

Mike Henry har kompetensen, erfarenheten och förmågan att bygga, sköta och utveckla er WAS-plattform!