Qt5Qt är en utvecklingsplattform för desktop och mobila applikationer för Python och C++. Fördelen med att skriva applikationer med Qt är att de kan enkelt och organiskt kan kompileras för Windows, macOS och Linux med bibehållen prestanda och utseende. Qt5 som är den senaste versionen är öppen källkod under GPLv3 men supportas även kommersiellt av The Qt Company i Finland för företag som behöver mer än vad den öppna Qt gemenskapen kan ge.

Java och Python i all ära men när det handlar om hög prestanda, organiskt utseende och multi-OS stöd så finns få alternativ till C eller C++. Men att skriva applikationer som enkelt kan kompileras till olika operativsystem är komplicerat utan ett bra ramverk som Qt.

Mike Henry har de senaste åren deltagit i flera projekt där Qt5 och C++ varit i centrum och skrivit flera högpresterande desktop applikationer för Windows, Linux och macOS.