Ubuntu LinuxMike Henry tillhandahåller GNU/Linux lösningar baserade på Ubuntu för ert företags Personal Desktop, Server eller Enterprise Cloud. Mike Henry tar hand om hela kedjan, från projektering och kostnadsberäkning till genomförande och underhåll. Kontakta oss för mer information eller lämna dina uppgifter till oss här.