Lean systemutvecklingDras ni med långa ledtider, höga kostnader och missnöjda användare vad gäller ert företags system? Börja jobba smartare och snabbare med Lean systemutveckling!

Många företag satsar på att Lean-transformera sina verksamheter men tror inte att det är möjligt på IT-sidan. För att få Lean-effekt i företaget krävs att även IT minskar slöseriet och blir lättrörligare.

Mike Henry har kunnandet och erfarenheten att transformera er IT-avdelning. Hör av er till oss om ni vill veta mera.