Java

Mike Henry var bland de första i Sverige att använda Java för verksamhetskritiska system när Java var nytt på 1990-talet. Våra Java-arkitekter och -utvecklare har många framgångsrika projekt bakom sig och blicken på den senaste Java-tekniken. Något som är tryggt att ha för att utveckla ett nytt eller befintligt system med Java.

Vi har jobbat med de flesta applikationsservrar och JEE-containers; JBoss, IBM WebSphere, Oracle WebLogic, Glassfish, mfl med eller utan Spring/Hibernate. Ni väljer själva vilken applikationsarktitektur ni vill använda eller låta oss föreslå en Java-stack som passar era syften och budget.

Kontakta Mike Henry för en förutsättningslös diskussion om ditt företags behov av Java och JEE-kompetens.