Kubernetes

Mike Henry har i många år jobbat med automatisering av IT-applikationsinfrastruktur åt olika företag, främst i finansbranchen. För applikationer av den sorten har det varit svårt för företag med traditionell virtualisering att hänga med och dra nytta av trenderna inom containerisering. Många har försökt med bara Docker eller med Compose och Swarm men inte nått hela vägen fram. Orkestreringsplattformar för containerbaserade applikationer har kommit och gått och har ofta varit rätt omogna eller begränsade i funktionalitet.

De senaste åren har Mike Henry jobbat intensivt med att uppfylla löftena med containerisering för affärskritiska system genom att använda Kubernetes. Kubernetes (eller K8s som det ofta förkortas) är en öppen källkodsplatform framtaget ursprungligen av Google för orkestrering och automatisering av driftsättning, skalning och hantering av container-baserade applikationer som har fått stort genomslag världen över.

I kundprojekt används ofta både privata och publika moln för olika ändamål. Därför är det naturligt att i arbetet växla mellan Kubernetesmiljöer internt på exv. OpenShift och externa kluster på exv. Azure AKS eller Google GKE. Det gör det viktigt att applikationerna vi skriver enkelt kan flyttas mellan miljöer.

Men det är inte bara i kundprojekt som Mike Henry använder Kubernetes! Sedan över ett decennium har Mike Henry jobbat tillsammans med Rimuhosting, ett Nyzeeländskt moln-företag med data-center över hela världen som var tidigt ute med publik servervirtualisering, för att drifta sin egen server-infrastruktur. Nu har Mike Henry byggt Rimuhostings första Kubernetes kluster med noder på flera kontinenter och använder det, inte bara för kunskapsutveckling, utan även för att skarpt drifta sin egen applikationsinfrastruktur. Vi lever som vi lär!