UtlandsflyttEfter 25 år i olika konstellationer så lägger Mike Henry ner sin verksamhet i Sverige och startar upp på nytt i utlandet.

Den svenska marknaden som varit god under många år, har sett dyster ut en längre tid med sjunkande krona, sämre säkerhetsläge och politisk turbulens. Vår bedömning är att andra marknader har bättre förutsättningar för lönsamhet, tryggare livsvillkor och stabilare samhällsservice för våra medarbetare.

– “Det har varit en fantastisk resa men nu är det dags för nya utmaningar.”

Vi tackar alla våra kunder, kollegor och partners för ett gott samarbete under de många åren vi har arbetat tillsammans!