Erlang

Erlang har under många år mognat i det fördolda. Från att ha varit ett programmeringsspråk och applikationsplattform för extrema miljöer inom telekomindustrin har Erlang nu blivit populär för verksamhetskritiska, ofta webbaserade, tillämpningar i andra brancher. Som vanligt är finansbranchen först ut i dessa sammanhang och snappar upp teknologi från telekom för att öka sin konkurrensförmåga men även andra brancher följer med i denna trend.

Prata med Mike Henry om utveckling av högpresterande, feltoleranta, verksamhetskritiska system med Erlang och hur ni kan få ut mer av er server-farm och spara pengar genom att börja arbeta med Erlang/OTP.