Essential Unified ProcessMike Henry och Ivar Jacobson International har inlett ett unikt samarbete kring utvecklingsmetodik och vidareutvecklingen av The Unified Process (UP) för mera Agila användningsområden. UP är mest känt i den konfiguration som levereras av IBM Rational och som kallas The Rational Unified Process (RUP). Ivar Jacobsons nya utvecklingsprocess kallas The Essential Unified Process (EssUP) och är ett processramverk som fokuserar på vanligt förekommande, minimala men ofta nödvändiga processelement (practises) som kan kombineras och anpassas efter företagets, projektets, eller gruppens behov. Det finns processelement för en mängd områden och tillhandahålls inte bara av Ivar Jacobson International utan även av tredje part. Faktum är att EssUP lätt kan kompletteras med processelement som fångar väl fungerande processer i den egna organisationen.

Det förefaller finnas ett stort intresse bland större företag och organisationer att gå vidare med sina investeringar i tidiga iterativa metoder som RUP och anamma ett mer agilt arbetssätt. För många företag av den storleken kan det kännas avskräckande att släppa Agila metoder som Scrum fritt i organisationen och EssUP kan därför ge en kontrollerad och väldokumenterad väg framåt för utrullning av agila arbetssätt i stor skala. Idag finns ca tio så kallade Essential Practises som omfattar allt från affärsmodellering, kravhantering med användningsfall, iterativt utvecklingsarbete, team-formering, modellering och även en bakåtkompatibel practise för Unified Process!

Samarbetet mellan företagen innebär att Mike Henry Consulting tillhandahåller utbildare, workshopledare och konsulter för att ge dig som kund den bästa starten möjligt med EssUP.