Historik

Sedan 1993 har Mike Henry hjälpt företag utveckla sin IT-verksamhet; i rollerna som systemutvecklare, arkitekt, utbildare, metodstöd och projektledare har Mike Henry lotsat många projekt i hamn. För att tillhandahålla de bästa konsulterna åt sina kunder har Mike Henry varit involverad i och utvecklat en rad konsultföretag, partnerskap och samarbeten genom åren.

Under 2010 lanserade Mike Henry ett nytt konsultkoncept under eget namn med syfte att tillhandahålla de allra bästa konsulterna och experterna inom sina områden till företag och organisationer med IT-utvecklingsbehov.