Mayday

Detta är frihandelsskeppet Beowulf,
allmänt anrop. . .
Mayday, Mayday. . . vi är under
angrepp. . .
 huvudmotorn är borta. .
kanontorn nummer ett svarar inte . . .
Mayday. . . kabintrycket faller
snabbt
. . . allmänt anrop. . . hjälp oss. . .
Detta är frihandelsskeppet Beowulf. . .
Mayday. . .

Läs mer "Mayday"

Hej universum!

¶ Välkommen till en ny svensk Traveller kampanj med starka retro-influenser. Här finns info som både spelare och deras karaktärer bör känna till, oftast sådant som är allmänt känt i den kartlagda rymden. Det är här livet, universum och allting börjar…

Läs mer "Hej universum!"

Historiarum

¶ Imperiet har funnits i över tusen år och mycket har hänt genom århundradena här i det Spinnvisa Gränslandet. Mycket händer också fortlöpande. Här finns en samlad årskrönika för de senaste åren med information om olika händelser, i både stort och smått och från både när och fjärran.

Läs mer "Historiarum"

Newsflash

Datum: 097-1105, Regina/Regina (2314-A788899-A) ¶ Officiella talespersoner för General Shipyards på Regina meddelade idag att man har slutfört förhandlingar med Tukera Lines om att lokalt börja tillverka L-Hyd drop-tankar för användning på högpresterande kommersiella farkoster.

Läs mer "Newsflash"

Humaniti

¶ Intelligent högre livsform som dominerar Imperiet och flera andra interstellära samhällen. Humanitiska folkslag har spridit sig vitt över galaxen under årtusendena sedan de första människorna nått stjärnorna och har kolonialiserat stora delar av den kända rymden.

Läs mer "Humaniti"

Newsflash

Datum: 101-1105, Regina/Regina (2314-A788899-A) ¶ Nära inpå det av General Shipyards och Tukera Lines gemensamma tillkännagivande att tillverkningen av L-Hyd drop-tankar snart kan börja i Regina-subsektorn, kom meddelande via X-slup från Imperiets kärna att beslut har tagits att ta X-slupar med Jump-6 L-Hyd drop-tankar i bruk på alla större X-slup rutter. 

Läs mer "Newsflash"

Astrogation

¶ Astrogation är vetenskapen om navigering i såväl reell rymd som hyper-rymd, både inom och mellan stjärnsystem. Det är framförallt två huvuduppgifter som definierar begreppet astrogation: (1) fastställandet av en specifik position i tid och rum i reell rymd och (2) planeringen av ett säkert och tillförlitligt sätt att nå en viss destination genom reell- och/eller hyper-rymd. 

Läs mer "Astrogation"

Tredje Imperiet

¶ Den interstellära feodala konfederationen som vi känner som ”Imperiet”, är det tredje i sitt slag. För över ettusen år sedan, i gryningen efter den ”Långa Natten”, utropade Cleon I detta Tredje Imperium (Vil. Ziru Sirkaa) ur det som en gång var den Syleanska Federationen.

Läs mer "Tredje Imperiet"

Vilani

¶ Intelligent högre livsform av mänsklig natur (g.lat. Homo sapiens vlandensis) ursprungligen från Vland (Vland 1717). Vilanierna är de ursprungliga stjärnfararna och var först att nå stjärnorna genom att företa den första långa rymdresan (under ljushastigheten) till ett närliggande stjärnsystem, år 10004 f.TI. 

Läs mer "Vilani"

Bradeeva

¶ Rykten säger att den Imperiella flottan har bärgat ett uråldrigt rymdskepp, Bradeeva, som byggts av Di Gamle. Skeppet drev övergivet men i övrigt helt intakt i rymden mellan två solsystem i Massilia sektorn. Dessa rykten har varit återkommande men har alltid skiljt sig åt när det kommer till mellan vilka solsystem skeppet hittades och exakt när fyndet gjordes. 

Läs mer "Bradeeva"